Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

 • Chào mừng quý khách đến với nền tảng thương mại điện tử của website thương hiệu Linh.kitchen được vận hành bởi CÔNG TY TNHH LINH.COMPANY nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các nền tảng Linh.kitchen (“Nền tảng”) (chúng tôi gọi chung Các Nền tảng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng của chúng tôi là "Các Dịch Vụ"). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà quý khách đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được thiết kế để giúp hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.
 • "Dữ Liệu Cá Nhân" hay "dữ liệu cá nhân" có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.
 • Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, quý khách xác nhận và đồng ý chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân như mô tả trong đây. NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi.

2. Phương thức thu thập và sử dụng thông tin

2.1 Thông tin cá nhân

 • Trong khi người dùng có thể xem trang thông tin điện tử của chúng tôi bằng cách đọc ẩn danh, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân có thể nhận dạng ("Thông Tin Cá Nhân") về người dùng qua Các Trang Thông Tin Điện Tử khi họ tự nguyện đăng ký hoặc theo cách khác đăng ký với Các Trang Thông Tin Điện Tử, liên hệ với chúng tôi qua Các Trang Thông Tin Điện Tử hoặc tự nguyện cung cấp Thông Tin Cá Nhân để mua hàng từ Các Trang Thông Tin Điện Tử, tùy từng trường hợp. Người dùng Các Trang Thông Tin Điện Tử có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân vì các lý do khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích lấy thông tin về sản phẩm, thông tin về các sự kiện, và dịch vụ, để trả lời các khảo sát, và nhận thông báo về các cơ hội khuyến mãi khác và để mua hàng, tùy từng trường hợp. Loại Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, địa chỉ thư điện tử và thông tin mua hàng ví dụ như thông tin về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được sử dụng để hỗ trợ việc bán các sản phẩm Linh.kitchen tùy từng trường hợp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin mà quý khách cung cấp để tạo lập hồ sơ khách hàng cá nhân để thông báo biết về các sản phẩm hoặc sự kiện có thể quan tâm và để sắp xếp hợp lý các đơn hàng trong tương lai, tùy từng trường hợp. Chúng tôi có thể kết hợp Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập trên Các Trang Thông Tin Điện Tử với các thông tin khác mà chúng tôi thu thập ngoại tuyến về người dùng để có thể điều chỉnh tốt hơn các nội dung tiếp thị và nội dung trang thông tin điện tử hoặc cho các mục đích liên quan khác, chẳng hạn như để nghiên cứu nội bộ.
 • Bằng cách cung cấp thông tin trong Các Trang Thông Tin Điện Tử hoặc theo cách thức khác cho Linh.kitchen, quý khách một cách rõ ràng cho phép chúng tôi thu thập, xử lý và chia sẻ Thông Tin Cá Nhân theo cách thức được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

2.2 Thông tin không là thông tin cá nhân

 • Chúng tôi thu thập một số thông tin tổng hợp nhất định và không phải là thông tin cá nhân khi quý khách truy cập vào Các Trang Thông Tin Điện Tử. Thông tin này sẽ không liên quan đến một người truy cập đơn lẻ có thể nhận dạng được. Thông tin này giúp chúng tôi nhận biết được một số vấn đề kể đến như số lượng người dùng truy cập Các Trang Thông Tin Điện Tử và các trang đã được xem qua. Việc thu thập thông tin này giúp chúng tôi điều chỉnh Các Trang Thông Tin Điện Tử của mình để phù hợp với các khách hàng truy cập của chúng tôi.
 • Khi quý khách truy cập Các Trang Thông Tin Điện Tử để duyệt, đọc hoặc tải thông tin về, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin máy tính tiêu chuẩn mà trình duyệt của quý khách gửi tới mọi trang thông tin điện tử quý khách truy cập vào, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và ngôn ngữ, thời gian truy cập và địa chỉ trang thông tin điện tử giới thiệu. Chúng tôi thường không liên kết thông tin máy tính tiêu chuẩn với bất kỳ thứ gì mà cho phép chúng tôi có thể xác định khách truy cập trừ trường hợp chúng tôi phải thực hiện để tuân thủ các quy tắc hoặc điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc để bảo vệ dịch vụ, trang thông tin điện tử, người dùng hoặc những dịch vụ khác của chúng tôi.

3. Thu thập các dữ liệu khác

 • Như với hầu hết các website và các ứng dụng di động khác, thiết bị của quý khách gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về người dùng, được một máy chủ website ghi lại khi sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động, địa chỉ tham chiếu của Website (nếu có), các trang đã truy cập đến trên website hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt) để giúp website ghi nhớ lần truy cập cuối cùng. Nếu quý khách đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Website của chúng tôi như thế nào.
 • Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của quý khách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi,…. Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà quý khách yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến quý khách dựa trên vị trí hoặc cho phép chia sẻ vị trí của quý khách cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, quý khách có thể rút lại sự cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu quý khách có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị.

4. Cookies

 • Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng của mình và Các Dịch Vụ chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là các mã danh định chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng, cho phép chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị và cho chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung người dùng đã chọn đối với các trang mua sắm đã xem. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của người dùng và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ.
 • Quý khách có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu quý khách thực hiện thao tác này có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi.

5. Chúng tôi sử dụng thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi như thế nào?

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách cho các mục đích sau đây:

 • Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của quý khách với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;
 • Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của chúng tôi (bao gồm các sở thích), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của quý khách với chúng tôi;
 • Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho quý khách về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 • Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
 • Để nhận dạng và/hoặc xác minh;
 • Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
 • Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) quý khách hoặc thay mặt quý khách;
 • Để liên hệ với quý khách hoặc liên lạc với quý khách qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của quý khách với chúng tôi hoặc việc quý khách sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho quý khách liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Quý khách xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho quý khách, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về quý khách để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
 • Để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với quý khách thông qua Nền tảng, bao gồm để thông báo cho quý khách khi một người dùng khác đã gửi cho quý khách một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho quý khách trên Nền tảng;
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng;
 • Để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng khảo sát, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của Linh.kitchen;
 • Vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho quý khách qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Linh.kitchen có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Quý khách có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của quý khách để gửi các bản tin từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi;
 • Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;
 • Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;
 • Để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Linh.kitchen;
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của quý khách với chúng tôi;
 • Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của quý khách;
 • Để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến Linh.kitchen như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của Linh.kitchen như một bên tham gia hoặc liên quan đến Linh.kitchen và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của Linh.kitchen như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc
 • Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho quý khách tại thời điểm xin sự cho phép của quý khách. (gọi chung là “Các Mục Đích”).
 • Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của quý khách, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của quý khách là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

6. Bảo mật

 • Bảo vệ thông tin của người dùng là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi lưu trữ thông tin mà chúng tôi thu thập trên các máy chủ được bảo mật và có biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của người dùng.
 • Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo và cũng không tuyên bố rằng mức độ bảo mật của chúng tôi đáp ứng hoặc vượt quá bất kỳ tiêu chuẩn cụ thể nào. Không có đường truyền Internet nào an toàn 100% hoặc không có lỗi, cũng như không có dữ liệu được lưu trữ tại bất kỳ đường truyền Internet nào có thể tránh khỏi hoàn toàn các lỗ hổng bảo mật. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của trang thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ của chúng tôi, cũng như chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin người dùng cung cấp sẽ không bị chặn trong khi được truyền cho chúng tôi thông qua Internet. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về hành động của các bên thứ ba.

7. Linh.kitchen có tiết lộ thông tin thu thập từ người truy cập hay không?

 • Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên, và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hoặc thay mặt chúng tôi hoặc khác, vì một hoặc nhiều mục đích nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm:
  • Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của chúng tôi;
  • Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;
  • Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của Linh.kitchen, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân Linh.kitchen lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà Linh.kitchen hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch;
  • Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách vì một hoặc nhiều mục đích
 • Trường hợp này có thể yêu cầu, ngoài các vấn đề khác, chia sẻ thông tin thống kê và nhân khẩu học về Người Dùng cũng như việc sử dụng Các Dịch Vụ của người dùng với đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê và thông tin nhân khẩu học về người dùng của chúng tôi và việc họ sử dụng Các Dịch Vụ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính cụ thể của quý khách hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.
 • Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách mà không cần sự đồng ý của quý khách, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng.
 • Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên website, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc phức tạp của các nội dung có độc không phải lỗi của chúng tôi.

8. Thông tin về trẻ em

 • Website này hướng đến và được thiết kế cho người đủ 16 tuổi trở lên sử dụng. Chúng tôi không có ý định thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em dưới 16 tuổi, trừ trường hợp trên một số website dành riêng một cách cụ thể cho trẻ em.
 • Chúng tôi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em cùng với sự chấp thuận cần thiết từ cha mẹ theo cùng cách thức như khi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người lớn.

9. Thông tin thu thập bởi các bên thứ ba

 • Nền tảng của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích website được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của quý khách, để giúp Nền tảng phân tích cách thức người dùng sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc sử dụng Nền tảng (bao gồm địa chỉ IP) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng Nền tảng của chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động website dành cho các nhà điều hành website và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động website và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.
 • Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho quý khách sử dụng bởi Nền tảng hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng, chẳng hạn như tên, ID người dùng, Địa chỉ IP của thiết bị, và bất kỳ cookie nào trước đây quý khách có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho quý khách bởi một ứng dụng phần mềm hoặc website của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu quý khách cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của Linh.kitchen. Quý khách nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên website của họ hoặc nơi khác.

10. Loại trừ trách nhiệm về nghĩa vụ bảo mật và các websites bên thứ ba

 • CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ QUÝ KHÁCH CUNG CẤP TRÊN CÁC WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của quý khách mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của quý khách được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi quý khách đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân, chúng tôi đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.
 • Nhằm cung cấp cho quý khách giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các website hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Nền tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các website/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các website/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.
 • Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các website/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những website/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho quý khách và do đó quý khách tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng website đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các website được liên kết này (bao gồm nếu một website cụ thể không hoạt động).

11. Quý khách có thể rút tên, xóa tên, yêu cầu truy cập hoặc điều chỉnh thông tin đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào?

 • Rút lại sự đồng ý
  • Quý khách có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email , và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan.
  • Tuy nhiên, việc quý khách rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ, và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của quý khách và/hoặc hợp đồng của quý khách với chúng tôi.
 • Yêu cầu truy cập đến hoặc sửa dữ liệu cá nhân
  • Nếu quý khách đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân quý khách có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc nhãn trên Nền tảng. Nếu quý khách chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân quý khách có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ quý khách để xác định danh tính cũng như bản chất yêu cầu của quý khách để có thể giải quyết yêu cầu của quý khách.
  • Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho quý khách để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của quý khách trừ phi quý khách đã đồng ý đóng phí.
  • Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của quý khách theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

12. Liên hệ 

 • Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính Sách Bảo Mật này, hoặc nếu quý khách muốn chúng tôi truy cập hoặc cập nhật bất kỳ thông tin nào về quý khách, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư cho chúng tôi tại info@linh.kitchen.