Điều khoản sử dụng website

1. Giới thiệu

 • Nhà hàng Linh.kitchen thuộc Công ty TNHH LINH.COMPANY, tọa lạc tại số 75 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 • Website Linh.kitchen  được thành lập với mục tiêu mang đến những thông tin về hoạt động của nhà hàng, những món ăn ngon và giúp khách hàng đặt hàng một cách nhanh chóng. 
 • Khách hàng được quyền truy cập miễn phí vào website của nhà hàng Linh.kitchen và đồng ý với những điều khoản quy định trên website của nhà hàng. Những thông tin trên website sẽ được nhà hàng cập nhật thường xuyên, từ việc chỉnh sửa, thay đổi, lược bỏ hoặc thêm vào bất kỳ phần nào. Do đó, quý khách hàng vui lòng kiểm tra Điều khoản sử dụng thường xuyên để cập nhật những thay đổi của nhà hàng Linh.kitchen.

2. Phạm vi áp dụng

 • Điều khoản Sử dụng này điều chỉnh việc quý khách truy cập đến và sử dụng Website và việc chúng tôi cung cấp nội dung và dịch vụ trên Website này. Điều khoản Sử dụng được thể hiện trên Website này là phiên bản hiện tại. Các Điều khoản Sử dụng này có thể thay đổi vào từng thời điểm bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Điều khoản Sử dụng trên Website hoặc bằng việc gửi thư điện tử đến các thành viên Linh.kitchen trực tuyến của chúng tôi. Việc quý khách tiếp tục truy cập, sử dụng Website sẽ được xem là quý khách đồng ý và chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với các Điều khoản Sử dụng này.
 • Bằng việc sử dụng Website này, quý khách xác nhận và đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả Chính sách bảo mật của chúng tôi cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa chúng ta liên quan đến việc quý khách truy cập đến, và sử dụng Website, và thay thế và điều chỉnh tất cả các đề xuất, thỏa thuận hoặc trao đổi liên lạc nào khác trước đó.

3. Hỗ trợ khách hàng 

 • Chúng tôi luôn hướng đến phương châm hoạt động với sự phục vụ chu đáo, tận tâm và luôn luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng.  
 • Tất cả ý kiến đánh giá của quý khách đều được trân trọng và đều là tài sản quý giá của chúng tôi. Tuy nhiên nếu quý khách sử dụng bất kỳ thông tin giả mạo nào chúng tôi cũng có thể khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Liên hệ giải đáp thắc mắc: 088 911 75 75
  • Email:  info@linh.kitchen 
  • Thời gian hoạt động: 06:30 – 20:00 (từ Thứ 2 đến Thứ 7) 

 4. Tính chính xác của thông tin

 • Chúng tôi sẽ cố gắng để mô tả chính xác nhất có thể về các sản phẩm trên Website.
 • Tuy nhiên, trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không bảo đảm rằng các mô tả về sản phẩm, màu sắc hoặc các nội dung khác đăng tải trên Website là chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, hiện hành hay không có lỗi.

5. Thay đổi hoặc hủy bỏ đơn hàng tại Linh.kitchen 

 • Thông báo cho Linh.kitchen về việc hủy/thay đổi đơn hàng qua số điện thoại  088 911 7575 . Linh.kitchen có quyền từ chối hủy/thay đổi đơn của khách hàng nếu đơn hàng đã được chế biến.  

6. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin 

 • Như đã đề cập ở mục 2, quý khách có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại Linh.kitchen. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin, chúng tôi có quyền từ chối thực hiện giao dịch. 

7. Quyền sở hữu trí tuệ

 • Tất cả các nội dung trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn ở chữ, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh chuyển động, logo (biểu trưng), nút biểu tượng, minh họa, đoạn âm thanh, tập hợp dữ liệu và phần mềm, và tập hợp và sắp xếp của các nội dung đó (được gọi chung là “Nội dung”) là tài sản của Linh.kitchen và/hoặc các công ty liên kết, đối tác hoặc bên cấp phép của chúng tôi. Các nội dung đó được bảo vệ theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm cả pháp luật Việt Nam, và pháp luật quốc tế về bản quyền.
 • Không hạn chế tính tổng quát của quy định trên, nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ được thể hiện trên Website (được gọi chung là "Nhãn hiệu") là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của Linh.kitchen và/hoặc các công ty liên kết, đối tác hoặc bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ theo quy định của pháp luật, bao gồm cả pháp luật về nhãn hiệu của Việt Nam.
 • Trừ trường hợp pháp luật hiện hành có yêu cầu, không có Nội dung, Nhãn hiệu hoặc bất kỳ phần nào của Website có thể được sử dụng, cho phép hoặc cấp phép để sử dụng, sao chép, nhân bản lại, sao chụp, bán, bán lại, truy cập, điều chỉnh hoặc khai thác dưới hình thức khác, một phần hoặc toàn bộ, cho bất kỳ mục đích nào khi không nhận được văn bản chấp thuận trước của Linh.kitchen. Các yêu cầu cho phép cần được gửi trực tiếp bằng văn bản về văn phòng của chúng tôi tại địa chỉ được nêu dưới đây:

CÔNG TY TNHH LINH.COMPANY

Số 75 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh

8. Tham gia thành viên

 • Website này cho phép quý khách đưa ý kiến hoặc nhận xét của chính quý khách lên mục đánh giá sản phẩm, chia sẻ bí quyết và các chức năng khác.
 • Linh.kitchen có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát hoặc rà soát bất kỳ khu vực nào trên Website nơi người dùng đưa ra hoặc đăng tải ý kiến hoặc nhận xét của mình hoặc trao đổi liên hệ riêng với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đánh giá sản phẩm, chia sẻ bí quyết và các chức năng khác, và nội dung bất kỳ trao đổi liên lạc nào như vậy.
 • Linh.kitchen sẽ không có trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trao đổi liên lạc nào như vậy trong phạm vi cho phép của pháp luật Việt Nam.
 • Tuy nhiên, Linh.kitchen được quyền chặn hoặc xóa bỏ các trao đổi liên lạc hoặc tài liệu mà Linh.kitchen xác định là mang tính:
  • Lăng mạ, nói xấu hoặc khiêu dâm;
  • Lừa dối, gian lận hoặc gây hiểu nhầm;
  • Vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, tên miền (www.Linh.kitchen) hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác;
  • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào; và/hoặc
  • Xúc phạm hoặc không thể chấp nhận được về mặt nào đó đối với Linh.kitchen theo toàn quyền quyết định của Linh.kitchen. Lưu ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà quý khách có thể đăng tải hoặc truyền phát sẽ được Linh.kitchen xử lý theo Chính sách bảo mật của Linh.kitchen

9. Đệ trình

 • Bất kỳ gợi ý, ý tưởng, thắc mắc, tài liệu, phản hồi hoặc thông tin không được yêu cầu nào khác mà quý khách cung cấp cho chúng tôi, trừ thông tin cá nhân của quý khách như được đề cập trong Chính sách bảo mật, sẽ được coi là không độc quyền và không bí mật và, bằng việc đưa ra thông tin đó, quý khách trao cho chúng tôi quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không hủy ngang và có thể cấp phép lại đầy đủ để sử dụng, tái tạo, chỉnh sửa, điều chỉnh, xuất bản, bán, chuyển nhượng, chuyển đổi ngôn ngữ, tạo các sản phẩm phái sinh từ, phân phát và trưng bày thông tin đó dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ nào dù là hiện đã biết hoặc sau đó được phát triển, riêng rẽ hoặc như một phần của các tác phẩm khác. Quý khách cũng xác nhận rằng thông tin đệ trình của quý khách có thể không được trả lại và chúng tôi có thể sử dụng đệ trình của quý khách và bất kỳ ý tưởng, khái niệm hoặc bí quyết nào chứa đựng trong các đệ trình đó cho mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn ở, phát triển, sản xuất, phân phối và tiếp thị sản phẩm.

10. Cam đoan và bảo đảm; giới hạn trách nhiệm; bồi thường

 • Website được thể hiện “nguyên trạng” chúng tôi không đưa ra cam đoan hoặc bảo đảm thuộc bất kỳ loại nào, rõ ràng hoặc ngầm định, liên quan đến các điều khoản sử dụng này hoặc website, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về khả năng bán được hàng, không xâm phạm hoặc phù hợp với một mục đích cụ thể, trừ trường hợp các cam đoan và bảo đảm đó không thể bị loại theo quy định pháp luật.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, chính xác, không sẵn sàng hoặc gián đoạn trong việc cung cấp, virus hoặc lỗi khác của website hoặc nội dung của website. Trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính hệ quả thuộc bất kỳ loại nào (bao gồm cả tổn thất về lợi nhuận) liên quan đến website bất kể hình thức hành động nào dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc dưới hình thức khác, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại.
 • Quý khách đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Linh.kitchen, và/hoặc các công ty liên kết, các cán bộ, nhân viên, đại lý và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, tiền phạt, hình phạt hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ yêu cầu thanh toán, khiếu kiện, hành động hoặc yêu cầu của bên thứ ba phát sinh từ việc quý khách (hoặc bất kỳ người nào hành động bằng tên người dùng và mật khẩu của quý khách) truy cập vào, và sử dụng, Website, bất kỳ nội dung người dùng nào được cung cấp trên Website hoặc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Quý khách cũng đồng ý bồi thường cho Linh.kitchen đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc quý khách sử dụng rô-bốt, rệp, bọ (robot, spider, crawler) điện tử, hoặc các công cụ thu thập và công cụ trích xuất dữ liệu tương tự, hoặc bất kỳ hành động nào khác, mà quý khách thực hiện, làm chậm hoặc tăng tải bất hợp lý cho hạ tầng của chúng tôi.

11. Liên kết đến bên thứ ba

 • Linh.kitchen không chịu trách nhiệm và không gánh chịu trách nhiệm pháp lý đối với các trang không thuộc quyền quản lý của Linh.kitchen mà Website kết nối đến.

12. Luật điều chỉnh và tranh chấp

 • Bất kỳ việc giải thích và áp dụng nào đối với Website và các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Website, tất cả các quyền và nghĩa vụ và tất cả các hành động được quy định bởi các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền xét xử tại Việt Nam.