Coffee

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cà phê tổ ong

50.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cà phê đá

30.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cà phê sữa

35.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cà phê muối hồng

40.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Bạc xỉu

35.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Latte đá / nóng

50.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Americano

50.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Expresso

50.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cappuccino

50.000 đ

Đã bán: 0

5