Cơm, bún

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm trộn Heo quay

73.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm trộn gà nướng

88.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm trộn Cá Dứa

122.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm trộn chay

88.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm chả cá LK

123.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm chiên ruốc omurice

123.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm chiên ruốc gà xé

95.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm gà Thảo mộc - Ức

83.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm gà Thảo mộc - Đùi

93.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm gà Thảo mộc - Cánh

73.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm heo quay da giòn

73.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Bún heo quay

88.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm gà kho gừng

62.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm heo quay da giòn bơ tỏi

88.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cơm heo quay da giòn sả tắc

88.000 đ

Đã bán: 0

5