Thức uống

Coffee

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cà phê tổ ong

50.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cà phê đá

30.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cà phê sữa

35.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cà phê muối hồng

40.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Bạc xỉu

35.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Latte đá / nóng

50.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Americano

50.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Expresso

50.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Cappuccino

50.000 đ

Đã bán: 0

5

Trà

Nhà hàng - Linh.kitchen

Trà sữa cream LK

45.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Trà sữa sen LK

45.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Trà đào

40.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Trà sen vải

45.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Trà ổi hồng

35.000 đ

Đã bán: 0

5

Nước ép

Nhà hàng - Linh.kitchen

Nước ép ổi

30.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Nước ép dưa hấu

30.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Nước ép thơm

35.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Nước ép cam

30.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Nước ép cóc

40.000 đ

Đã bán: 0

5

Đá xay

Nhà hàng - Linh.kitchen

Chanh tuyết vải

50.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Đào tuyết Hokkaido

50.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Đá xay caramel

50.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Xoài dừa Bali

55.000 đ

Đã bán: 0

5

Soda

Nhà hàng - Linh.kitchen

Soda chanh

35.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Soda chanh dây

35.000 đ

Đã bán: 0

5

Soft Drink

Nhà hàng - Linh.kitchen

Coca Cola

25.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Sprite

25.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Sting

25.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Redbull

25.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Nước suối

20.000 đ

Đã bán: 0

5