Trà

Nhà hàng - Linh.kitchen

Trà sữa cream LK

45.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Trà sữa sen LK

45.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Trà đào

40.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Trà sen vải

45.000 đ

Đã bán: 0

5

Nhà hàng - Linh.kitchen

Trà ổi hồng

35.000 đ

Đã bán: 0

5